Blind Spot

Blind Spot ★★★★

אני חושבת שהסרט נעשה בצורה מדהימה והכל הרגיש לי כל כך אמיתי וכל כך אנושי
כן היה לי חסר קצת יותר תוכן ומידע לגבי הילדה, קיוויתי יותר לגלות ולהופתע
זה ריגש אותי מאוד אבל 
אבא ואמא >3