Kisapmata

Kisapmata ★★★★★

this has got to be one of the greatest horror films ever made. with that eerie score at kung paano gumalaw yung camera, talagang takot at sindak ang mararamdaman mo. every sequence is terrifying that not a single scene can let you relax for a bit. it's that kind of movie that is so suffocating you can hardly breathe. hands down sa matapang na pagganap, vic silayan! ukininam!

hanga rin ako sa pagkasocially-relevant ng pelikulang 'to. with that excellent screenplay, dumagdag talaga sa bigat yung kaalamang nangyari ito sa totoong buhay, at yung katotohanan na patuloy na sumasailalim pa rin tayo sa isang pyudal at patriyarkal na lipunan.

basta, ang husay! a masterfully crafted disturbing thriller. the fact that this was released within a period of social turmoil, its political undertones were very evident.

lastly, tanginang tawa yan......

trix liked these reviews