Sort by
 • Hostel: Part III

  β˜…

 • Follow Me

  β˜…β˜…Β½

 • The Theatre Bizarre

  β˜…β˜…β˜…

 • Scream

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • False Positive

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • It Follows

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Witchfinder General

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Woodlands Dark and Days Bewitched: A History of Folk Horror

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Fatal Exam

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • A House on the Bayou

  β˜…β˜…Β½

 • The Night House

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Pig

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Gaia

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Wrong Turn

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Wrong Turn

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Escape Room: Tournament of Champions

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Censor

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • We Need to Do Something

  β˜…β˜…β˜…Β½