Thelma & Louise

Thelma & Louise ★★★★

Badass women.