Shrew's Nest

Shrew's Nest ★★★

Musarañas no té res de nou, ni tampoc explica la seva història d'una manera que no hàgim vist mil vegades anteriorment, però el conjunt, i amb els elements que disposa d'inici (deixant molts clars els seus referents), compleix perfectament el seu propòsit. Bones interpretacions i amb aquest toc claustrofòbic que complica i va incidint en l'equilibri dels personatges, una mica com també passava a 'Mientras duermes' o a 'El Habitante Incierto'.

Block or Report

Jordi liked these reviews