Blind Spot

Blind Spot ★★★½

טוב, לא לראות בלילה כי מדכא וארוך
ממש אהבתי אבל שום מה ארגיש צבוע אם אדרד יותר משלוש וחצי
הבנתי שזה הסרט הראשון של הבימאית אז זה פסיכי והיא מתמודדת פה בצורה מאוד אמיצה וחזקה עם נושא מאוד קשה בוואן שוט מדהים

Nir liked this review