The Seventh Seal ★★★½

İçinde sizi; yaşam, felsefe, din ve inanç üzerine derin sorgulamalara itecek diyaloglar/monologlar barındıran, çekildiği döneme göre başarılı bir şekilde oluşturduğu atmosfer ile oldukça etkileyeci bir film.. İzledikçe etkisinin daha da artacağını düşündüğüm, ölüm, yaşam ve tanrı inancı ile ilgili zaman geçtikçe değişen fikirlerimizle birlikte izledikçe farklı farklı anlamlar çıkarabileceğimiz ölümsüz bir eser. Neredeyse tümü tiyatral bir havada oynanan film, Bergman'ın Persona'dan sonraki en sağlam eseri...72/100

"This is my hand. I can turn it. The blood is still running in it. The sun is still in the sky and the wind is blowing. And I... I, Antonius Block, play chess with Death."

Çağlar liked these reviews

All