The Godfather: Part III

The Godfather: Part III ★★★★

Orjinalinden daha güzeldi. Biri kilit olmak üzere 5-6 tane irili ufaklı değişiklik söz konusu, kısaltılan süre ile beraber ağır aksak yerlerin yamalandığı söylenebilir + filmin adından "Part III" ibaresini silip, Michael özelinde çıkartmak, eseri daha makbul kılmış.

Filmin hiçbir şekilde Part I ve Part II ile aşık atacak materyali olmadığından, adının değiştirilmesiyle yeni bir "niyet" ortaya koyduğundan, izleyicinin "zikri" de yenilenmiş oluyor. Part III'e 6.8 verilecekse CODA'ya 7.5 verilir.

mertozden liked this review