Three Colors: White

Three Colors: White ★★★★★

Bana kalırsa üçlemenin en iyisi.
İlk ve üçüncü filme göre çok daha olay odaklı bir hikaye anlatmasına rağmen mesajını, yaşatmak istediği duyguları çok dolaylı, gizli ve etkileyici bir şekilde veriyor. Bence çoğu kişi tarafından anlaşılmayan ve underrated bir film.

Block or Report

memetvarda liked these reviews