Neon Genesis Evangelion

Neon Genesis Evangelion ★★★★★

shinji : cadê minha mãe?
gendo : tá no robo
shinji : tô