Blue

Blue ★★★★★

thoughts in bullet form lol

• marrying is gross, meanwhile in rent-a-neko THIS YEAR I WILL GET MARRIED
• happy 5.1k!!!!
• sapaken ko talaga mga may ayaw ng flute d2 -_-
• mbv & aztec camera <33
• isang rewatch ko pa siguro nito matigok na talaga aq
• okay paki-play na lang po ng I'll Get By ng Megumi Acorda T___T
• may 1080p copy na ako HAHAHAHS omG


https://drive.google.com/drive/folders/1Ve7044mcayKqFKMp-2Dze-6p_DL7BdZB?usp=sharing

kyrsey liked these reviews

All