Astro Kid

Astro Kid ★★★★

סופר חמוד וכייפי
במהלך הצפייה עלתה לי תהייה- מה אם יעשו סרט לילדים בהשראת הגל החדש הצרפתי? מעניין איך ילדים יקבלו את זה אם בכלל. מי רוצה לנסות איתי?

keshet13 liked this review