Lists

Sort by
 • Kids on Fire
 • Beauty Queen
 • Ate O.G.
 • Ang Mga Nawalang Pag-asa at Panlasa
 • Grandmother's Hope
 • Ang Pagdadalaga ni Lola Mayumi
 • Maski Papano
 • The Little Planet
 • Crossing
 • A Toy in The River
 • Yi Yi
 • The Mitchells vs. The Machines
 • Love, Simon
 • The Emperor's New Groove
 • Luca

films for yin & yang

5 films

weekly film viewing and discussion w/ our kids 💗

 • La Jetée
 • Shirkers
 • 36
 • Ode to Nothing
 • What Time Is It There?

para sa pelikula

8 films

hindi rito ang dulo, may mas malaking naghihintay sa 'yo. hanggang sa pagtatagpo ng landas natin!

 • Manifesto
 • The Witches of the Orient
 • Drifting
 • Archipelago
 • Mighty Flash

IFFR 2021

22 films

movies i've watched during the 50th iffr ranked //

i was able to see a total of 22 films at…

 • What Time Is It There?
 • Yi Yi
 • Ode to Nothing
 • The Same People
 • Sparks

para kay b (1st month w/ u)

41 films

kung meron mang bagay na makapagpapakilala sa 'kin, pelikula 'yon. alam mo namang bukambibig ko ang mga pelikula. parang buong…