• Psycho

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Apartment

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • North by Northwest

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Hiroshima Mon Amour

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The 400 Blows

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Some Like It Hot

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Sleeping Beauty

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • House on Haunted Hill

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • From All of Us to All of You

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Last Inch

  β˜…β˜…Β½

 • Vertigo

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Touch of Evil

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Elevator to the Gallows

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Wild Strawberries

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Snow Queen

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Cranes Are Flying

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • 12 Angry Men

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Plan 9 from Outer Space

  Β½

 • The Seventh Seal

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • How the Mole Got His Trousers

 • The Adventures Of The Mole

 • A Man Escaped

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Red Balloon

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Night and Fog

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • All That Heaven Allows

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Lady and the Tramp

  β˜…β˜…β˜…

 • Rear Window

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Roman Holiday

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Peter Pan

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Pluto's Christmas Tree

 • Singin' in the Rain

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Alice in Wonderland

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Strangers on a Train

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • All About Eve

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Cinderella

  β˜…β˜…β˜…

 • Bicycle Thieves

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Rope

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Red Shoes

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Clown of the Jungle

 • Black Narcissus

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • It's a Wonderful Life

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Notorious

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Brief Encounter

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Three Caballeros

  β˜…β˜…Β½

 • Meshes of the Afternoon

 • Saludos Amigos

  β˜…β˜…

 • Bambi

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Casablanca

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Dumbo

  β˜…β˜…β˜…

 • The Philadelphia Story

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Fantasia

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Pinocchio

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • His Girl Friday

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Shop Around the Corner

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Golden Key

  β˜…β˜…Β½

 • The Wizard of Oz

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Mickey's Trailer

 • Snow White and the Seven Dwarfs

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • My Man Godfrey

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • It Happened One Night

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • King Kong

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • 42nd Street

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Santa's Workshop

 • M

  β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…

 • City Lights

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Skeleton Dance

 • Un Chien Andalou

 • Plane Crazy

 • Steamboat Willie

 • The General

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Great Train Robbery

 • A Trip to the Moon