Ang Pangarap Kong Holdap

Ang Pangarap Kong Holdap ★★

'di talaga ako natatawa sa homophobic jokes at mga patayan. 'yang 2 stars para 'yan kay kate alejandrino.

hannah liked these reviews