Watashi no naka no shōfu

Where to watch

Roman Porno from 1984.