• Viswasam
 • Laxmii
 • Vivegam
 • Vedhalam
 • Veeram
 • Muni 2: Kanchana
 • Kanchana 3
 • Venghai
 • Daruvu
 • Chanakya
 • Oxygen
 • Maasilamani
 • Shankam
 • Thenavattu
 • Annaatthe
 • Suriya 42
 • Agaram
 • 9MM