Bagas Putra

Bagas Putra

Nrimo ing pandum, Gusti mboten nate sare.