• Taku no chonchon
  • Three Little Geisha
  • Kôkôsei burai hikae: Tsuki no Muramasa