• Ang Pangarap Kong Holdap
 • For the Broken Hearted
 • Kid Kulafu
 • The Weight
 • Amok
 • Daddy O! Baby O!
 • Requiem
 • Baliktaran: Si Ace at si Daisy
 • Juan & Ted: Wanted
 • Anatomy of Corruption
 • Sponsor
 • Pera o Bayong (Not da TV)
 • The Barker
 • Biyudo Si Daddy, Biyuda Si Mommy
 • The Leaving
 • The Three Lustketeers
 • Ranchero
 • Our Fate Decides
 • Paglaya sa Tanikala
 • Manila Running